contributiebesluit

Contributiebesluit 2018

 • De contributie wordt in hoofdzaak aangewend voor het bekostigen van de aan het functioneren van BPPol verbonden administratieve kosten en de jaarlijks vast te stellen vergoeding van in het belang van BPPol gemaakte kosten door bestuursleden en aangewezen ondersteuners van het bestuur..
  Verder is alles onbetaald vrijwilligerswerk.
 • De contributie wordt vastgesteld voor individuele leden en voor leden met partner voor de termijn van een jaar en is inclusief de aan de NVOG af te dragen contributie.
 • De hoogte van de contributie wordt voor 2018 vastgesteld op € 20 per lid per jaar en dient uiterlijk op 31 maart 2018 bij vooruit­betaling te zijn geschied.
  Partners die aanspraken hebben op een nabestaandenpensioen betalen geen contributie.
 • Bij kennisgeving van overlijden wordt de contributie over de resterende maanden van het jaar terugbetaald, tenzij de nagelaten betrekking het lidmaatschap wenst voort te zetten.
 • Bij toetreding tot de vereniging wordt de contributie berekend vanaf de 1e van de maand na inschrijving.

  Vastgesteld op 15 november 2017, te Baarn.
 
laatste wijziging: