Alle geplaatste berichten ( max. 12 maanden )

verbinding OK
dekkingsgraad politiek 14.July.2019
Toelichting van de minister SZW over de dekkingsgraad en ontwikkelingen op het pensioengebeid. Een lastige materie. Complex en deels in een jargon waarin we maar moeilijk de weg vinden. Toch aan te bevelen om aan te klikken en te lezen. KLIK AAN . bron: SZW rijksoverhe
Petitie INDEXERING 01.May.2019

De actuele problematiek van het achterblijven van indexering en wellicht het korten van pensioenen komt voort uit de kramp over een nieuw pensioenstelsel.

Iedereen praat daarover mee behalve gepensioneerden.
Een gepensioneerdenactie op 18 maart 2019 gaf al aan dat het onderwerp bij actieven en post-actieven duidelijk leeft.

In de klassieke verhoudingen dienen werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar te vinden - tot een compromis te komen voor een nieuw stelsel. Dat lukt niet. Veel gepensioneerden voelen zich niet vertegenwoordigd door de werknemersorganisaties(de vakbonden). Vakbonden hebben in de eerste plaats rekening te houden met hun actieve leden.

Het is hoogste tijd dat gepensioneerden zich zelfstandig organiseren en zich laten horen.

De eerste stap daartoe is het ondertekenen van een petitie die daarvoor is opgezet. Dat kan via het internet: klik aan of via een schriftelijke verklaring. TEKEN de PETITIE. Onze leden zonder internetaansluiting krijgen via de post een voorbeeldexemplaar toegestuurd. . bron: NVOG - BPPol

Pensioendebat instructieve film 24.April.2019
Pensioen begrippen uitgelegd.

Aangeboden door vakcentrale VPC:

Als vakcentrale hebben wij tijdens en ook na de pensioenonderhandelingen onze stem laten horen. Om aandacht te blijven vragen voor onze standpunten heeft de VCP nu iets bijzonders gedaan: we hebben een film gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van wat wij als VCP belangrijk vinden in het pensioendossier.

Wij bieden u de film hierbij graag aan. De film bestaat uit een vlotte dialoog tussen onze pensioendeskundigen Ruud Stegers en Jacqueline van Langeraad. Zij zetten helder uiteen waar de grote pijnpunten zitten, die onderbelicht blijven in het pensioendebat, zoals een goed pensioencontract, een goede pensioenopbouw en compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek.

Waarom een film? Het idee ontstond na de acties op 18 maart, die door de aanslag in Utrecht werden afgeblazen. De VCP zou die dag een bijdrage leveren aan de pensioencursus op het Malieveld. Het scenario dat Ruud en Jacqueline hadden bedacht, is uiteindelijk omgezet in een video.

Wij zouden het fijn vinden als u de film wilt verspreiden en delen op social media. Want onze standpunten doen ertoe! Om het u makkelijk te maken hebben wij een conceptbericht opgesteld (zie bijlage), dat u op uw eigen website kunt plaatsen. Uiteraard staat het u vrij de tekst te redigeren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze voorlichter Sal Stam.

De film is tevens aangeboden aan de media. Het bijbehorende persbericht is in een aparte mail aan de VCP-organisaties aangeboden. U kunt de film door de eerste regel van dit bericht aan te klikken.

Dank voor nu, en wat ons betreft veel kijkplezier. Met vriendelijke groet,
Nic van Holstein, Voorzitter Vakcentrale voor Professionals

. bron: VCP CMHF

terugblik op actiedag pensioenen 18 maart 2019 18.March.2019
Ouderen-verenigingen met 300.000 leden, NVOG en KNVG werden uitgenodigd mee te doen aan de acties die bekend werd onder de naam Pensioendag-actie
BPPol maakt deel uit van de NVOG.

BPPol heeft zijn leden opgeroepen om de actie op het Malieveld en elders te steunen vanuit de NVOG gedachte.
Doordat de NVOG een van de eisen van de FNV niet ondersteunde is er geharrewar ontstaan tussen organisator en NVOG. De NVOG kreeg niet de ruimte de boodschap exclusief voor gepensioneerden over het voetlicht te brengen.

De NVOG besloot op vrijdag 15 maart zijn medewerking terug te trekken. Dat is mede door het tussenliggende weekeind slecht gecommuniceerd met de leden. Onduidelijkheid en ontevredenheid al om. Jammer, Jammer, Jammer, Jammer;

Door het schietincident in de tram in Utrecht, waarbij vier doden waren te betreuren, werd de actie afgeblazen. Dat was voor de actie-dag een vreemde ongebruikelijke afsluiting.

Vakbonden voeren actie voor pensioen-opbouw, niet voor gepensioneerden. . bron: BPPol

ACTIEdag Pensioenen 18 mrt 14.March.2019
Op 18 maart 20-19 worden in verschillende steden demonstratieve acties georganiseerd, waarbij de pensioenproblematiek een belangrijke factor is. Zie de BPPol-Nieuwsbrief EXTRA . bron: BPPol
Pensioenplannen 06.February.2019

Er waait nogal wat stof op bij het bekend worden van de kabinetsplannen om dan maar zonder sociale partners aan de slag te gaan met het vernieuwen van het pensioenstelsel.
We hebben dat al eerder meegemaakt namelijk toen Kamp als minister van SZW het Pensioenakkoord dat hij zelf had opgesteld doordrukte. De sociale partners konden het niet eens worden over een in het geheim opgesteld eigen Pensioenakkoord. Toen dit gelekt naar buiten kwam ontstond binnen de FNV een behoorlijke rel tussen de diverse bonden met als gevolg een herstructurering. Kamp was er snel bij en pikte er de het kabinet conveniërende stukken uit en vulde die aan met eigen (VVD) ideeën. Dit Pensioenakkoord is onder druk door de sociale partners aanvaard en is dus het huidige en vigerende Pensioenakkoord.
Zo gaat dat als de politiek zich er mee bemoeit en de geschiedenis herhaalt zich.

brief aan de Tweede Kamer van Koolmees ophalen brief (Pdf)

10 Puntenplan Minister Koolmees mist prioriteitstelling en draagvlak.

zie het persbericht van de NVOG

zie het persbericht van Koolmees

Uitgebreide reactie vakcentrales:

In zijn pensioenbrief aan de Tweede Kamer gaat minister Koolmees volledig voorbij aan de zorgen van werkende mensen en gepensioneerden. Hij rept met geen woord over dreigende pensioenkortingen voor miljoenen mensen en de grote moeilijkheden van werkenden om de stijgende AOW-leeftijd te halen. De minister negeert bovendien het ultimatum van de bonden, waarin ze extra geld vragen voor het oplossen van de problemen en acties aankondigen.

Dat zeggen de vakbonden FNV, CNV en VCP in een eerste reactie. Voor miljoenen mensen dreigen eind dit jaar kortingen op hun pensioenuitkering of hun pensioenopbouw. Voor de honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoog-risicoberoepen is nog steeds niets geregeld: zij halen nu al nauwelijks gezond hun pensioen en zien de AOW-leeftijd steeds verder stijgen. En als de bonden in sectoren, bedrijven en instellingen voor deze groepen afspraken willen maken over eerder stoppen, dan wordt het grootste deel daarvan afgepakt door de belastingdienst in de vorm van een RVU-boete. Daarmee is een eerlijke regeling bijna onmogelijk.

FNV: ‘Klap in het gezicht’
Tuur Elzinga (vicevoorzitter FNV): ‘Ik ervaar deze brief als een klap in het gezicht van werkende mensen en gepensioneerden. Ook nu het economisch goed gaat, wil dit kabinet nog steeds geen geld uittrekken om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken. Sterker nog, het kabinet bezuinigt sinds de afgelopen crisis elk jaar meer op de AOW. Intussen is dat al 3 miljard op jaarbasis. Daarom zeggen wij: bevries de AOW-leeftijd en schrap de RVU-boete!’ Het enige wat over de AOW-leeftijd in de brief staat, is dat er een onderzoek komt naar de houdbaarheid van de zogenaamde 1-op-1-koppeling. Dit is de afspraak dat elk jaar stijging van de levensverwachting, ook moet leiden tot één jaar langer doorwerken. Koolmees komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer, die uitgezocht wil zien wat de effecten hiervan zijn. Volgens de bonden zijn die effecten allang zichtbaar in de praktijk, en moet het kabinet nu snel met financiering komen om mensen uit de problemen te helpen.

CNV: ‘Kabinet zit op dwaalspoor’
Wat wel in de brief staat, schiet de bonden volledig in het verkeerde keelgat. Zo wil het kabinet aan de slag gaan met invoeren van persoonlijke pensioenpotjes. De bonden zijn hier faliekant tegen, omdat het leidt tot pech- en gelukgeneraties en bovendien de totale pensioenopbrengst voor iedereen gemiddeld ruim 8 procent verlaagt. Ook wil het kabinet een begin maken met afschaffen van de doorsneesystematiek bij pensioenfondsen. De bonden waarschuwen dat dit voor veel van de huidige werkenden een flink lager pensioenresultaat oplevert en dat dit zonder adequate compensatie absoluut onaanvaardbaar is. Het is nog totaal onduidelijk hoe het kabinet deze compensatie wil realiseren. Arend van Wijngaarden (voorzitter CNV): ‘Minister Koolmees zit nu volstrekt op een dwaalspoor met zijn plan om terug te willen naar de individuele pensioenpotjes uit het regeerakkoord. Daarmee raakt een koopkrachtig pensioen verder uit het zicht dan ooit. Laat de minister en dus het gehele kabinet daarom tot inkeer komen en terugkeren naar de onderhandelingstafel met een echt serieus aanbod. Zo niet, dan heeft het kabinet Rutte III de pensioenkortingen van miljoenen Nederlanders op zijn geweten.’

VCP: ‘Dit is geen handreiking’
VCP-voorzitter Nic van Holstein: ‘Het kabinet drukt met deze brief haar zin door op gebied van pensioenen. De rekening dreigt zo voor de pensioendeelnemers te komen. Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. De doelstelling van een goed pensioen raakt zo uit het zicht. Het kabinet komt bovendien op geen enkele wijze tegemoet aan onze eisen in het ultimatum. Deze brief kan ik niet als handreiking beschouwen.’

FNV, CNV en VCP voeren de komende weken in het hele land actie voor een goed pensioen voor iedereen, met als voorlopig hoogtepunt een landelijke actiedag op maandag 18 maart. Inzet zijn drie eisen: Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen. De AOW-leeftijd moet worden bevroren en de boete op eerder stoppen moet van tafel Indexatie voor elke generatie. Wij willen een koopkrachtig pensioen Een goed pensioen voor iedereen (ook voor flex en zzp). De vakcentrales komen nog z.s.m. met een uitgebreidere reactie op de brief, gericht aan de minister en de Tweede Kamer. . bron: NVOG en rijksov

na het mislukken pensioen-overleg 25.November.2018
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel

Een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nu niet mogelijk. De gesprekken binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners hebben niet tot overeenstemming geleid. Het kabinet beraadt zich nu op het vervolgproces. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag (21 novemebr 2018) in een brief aan de Tweede Kamer. . bron: rijksoverheid

premie en pensioen 2019 24.November.2018
Het ABP heeft de pensioenpremie voor 2019 vastgesteld:

naar ABP . bron: ABP

rekenregels 23.November.2018
Rekenregels per januari 2019

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Bijlagen met de rekenregels. bron: rijksoverheid

Overleg nieuw Pensioenstelsel mislukt 20 november 2018 20.November.2018
Om 22.50 werd via de NPO gemeld dat het overleg over een nieuw pensioenstelsel is mislukt. . bron: NPO
Debatmanifestatie Pensioenen 19 november 2018 19.November.2018
BPPol heeft een EXTRA Nieuwsbrief uitgebracht naar aanleiding van de Manifestatie in de Jaarbeurs, o.a.met minister Koolmees.

open de Nieuwsbrief . bron: BPPol -deelneme

presentatie vz Pensioenen van NVOG: Jos Berkemeijer 14.November.2018
Tijdens de Algemene Vergadering van BPPol op 14 november 2018 heeft de voorzitter van de Commissie Pensioenen (NVOG) - Jos Berkemeijer - een presentatie gegeven over zijn visie op de huidige pensioenen, de pensioen discussie en het nieuwe pensioenstelsel, waarover steeds gesproken wordt.

De integrale presentatie is hier te vinden.

BPPol ziet twee hoofdconclusies:
1. Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen. Toch wordt in de pensioenwereld gerekend met 10, 20 en 30 jarige verplichtingen, als vaste en onomstotelijke waarden, waardoor alles over 10,20 en 30 jaar wordt vastgetimmerd en de angst voor tussentijdse afwijkingen en miscalculaties regeert.

2. De gepensioneerden zijn met velen, maar zijn moeilijk te mobiliseren. De politiek heeft geleerd dat gepensioneerden zich niet laten horen. En daar wordt terdege rekening mee gehouden.
De stapeling van belastingmaatregelen die ouderen/gepensioneerden negatief treffen is groot. Er is wel onvrede over die stapeling, maar bundeling van krachten is moeizaam. Er zijn meer gepensioneerden dan het Malieveld in Den Haag kan bevatten. Maar weinig gepensioneerden komen in actie. En dan is de indexering van pensioenen nog niet besproken. . bron: NVOG + BPPol

dekkingsgraad 25.October.2018
lees over de actuele en de beleidsdekkingsgraad. Naar ABP-dekkingsgraad. bron: ABP