verbinding OK
minimum-loon 06.December.2018
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2019 vastgesteld op € 1.615,80 per maand. In verband hiermee wijzigt eveneens het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet.

Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

naar de officiële brief . bron: rijksoverheid

minimumloon + rekenregels 23.November.2018
Rekenregels per januari 2019

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Bijlagen met de rekenregels. bron: rijksoverheid

minimum loon 25.October.2018
Het minimum loon is bijgesteld Zie, klik aan . bron: rijksoverheid
AOW 24.October.2018
DE AOWbedragen worden tweemaal per jaar bijgesteld. De AOW pagina van de SVB-website biedt inzicht. naar SVB . bron: rijksoverheid
huurhuis 19.April.2018
Woonbond voor hurend Nederland. De Woonbond geeft voorlichting en behartigt de belangen van "... hurend Nederland".

Huurverhoging, WOZ-perikelen, belastingen als meest in het oog springende onderwerpen. Zie: Woonbond . bron: BPPol

hypotheek garantie en ouderen 18.April.2018
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) introduceert ruimere acceptatiecriteria voor ouderen met een verhuiswens. Het wordt straks mogelijk voor geldverstrekkers om hypotheekaanvragen van consumenten die al AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken te toetsen op basis van de werkelijke lasten, in plaats van de gangbare financieringsnormen. Door deze nieuwe manier van toetsen en de garantiestelling van NHG wordt de leencapaciteit van deze groep op een verantwoorde manier verhoogd, waardoor zij alsnog naar een nieuwe woning kunnen doorstromen.

Lees het volledig artikel. bron: NHG