\

Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie: BPPol

Aanmeldformulier , van veld - naar veld, met de TAB-toets

Ik meld mij aan...

Achternaam
zonder voorvoegsels etc.
Hierop wordt gesorteerd.

Partner

de contributie en het lidmaatschap geldt ook voor de partner

Tussenvoegsels ( de, van der, van etc.)

Voornaam of voorletters

Geboortedatum

de heer
mevrouw

mevrouw
de heer
Geen partner (alleenstaand)

Adres (straat)

 

Huisnummer met evt toevoeging

 

Postcode

 

Woonplaats

 

Telefoon Vast

 

Telefoon GSM

 

Emailadres

 
     

Ik ga tot wederopzegging akkoord met jaarlijkse automatische incasso van de jaarcontributie conform het laatste door de ledenvergadering vastgestelde Contributiebesluit.
  De incasso vindt plaats in de maand maart.
Volgens de geldende regels behoudt u het recht om binnen 90 dagen het bedrag terug te (laten) boeken.


Bank rekening nummer (volledig IBAN)

 

   

Actief binnen BPPol

 
Email gebruik


is NIET voornemens actief te zijn binnen BPPol


is WEL bereid actief te zijn binnen BPPol

 

Gaat akkoord dat bovenstaande gegevens in onze administratie worden opgenomen, conform de regels van de AVG.

( Algemene Verordening Gegevensbescherming
van de E.U.)

zo veel mogelijk via email - ook memo's etc.

alleen voor administratieve doeleinden