Belangenvereniging pensioengerechtigden politie

Bundeling van krachten is essentieel.

Ondersteun de inzet om voor uw belangen op te komen.

De belangenbehartigers bestaan uit gepensioneerde collegas die op basis van vrijwilligheid samenwerken aan een betere positie van ABP-gepensioneerden.

Sluit u dus aan bij BPPol

Pensioenen

Hier komen de teksten met intro over pensioenen...

Wonen & Zorg

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Netwerk

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bestuur

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Met pensioen ...en dan het zwijgen opgelegd ?!

Met pensioen … en dan het zwijgen opgelegd ?!
Het pensioen is onderdeel van het arbeidsvoorwaardenoverleg
en dus praten de vakorganisaties met werkgevers over de invulling ervan.
Gepensioneerden hebben daarin geen stem, terwijl het toch bij allerlei pensioenbeslissingen ook om hen gaat.

Pensioenfondsbesturen kwamen voort uit de werknemers- en werkgeversorganisaties.
Met die bril op kijken ze naar pensioenfondsen en naar de beslissingen die daarin genomen worden.

Het aantal gepensioneerden of mensen die anderszins een vorm van pensioen hebben, neemt elk jaar toe. Vakorganisaties zitten met het probleem, dat zij zowel jongeren, werknemers en gepensioneerden zouden moeten vertegenwoordigen. Een spagaat, temeer omdat de belangen ernstig kunnen verschillen.
Bovendien rekenen de werkgevers gepensioneerden niet meer tot hun verantwoordelijkheid. Rechtsgeldige besluiten over gepensioneerden kunnen daarom door hen zelfs niet meer genomen worden.

Daarom is het belangrijk dat gepensioneerden zich zelf organiseren om hun stem te laten horen. Daarbij is het van belang dat gepensioneerden als gelijkwaardige gesprekspartners constructief mee kunnen denken en beslissen over hun eigen financiële toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen.

Een pensioen van ABP leek altijd een prima pensioen, welvaartsvast en toekomstbestendig.
In de afgelopen jaren is gebleken dat dit allemaal anders is geworden. Indexering vindt al jaren niet meer plaats, de eerste pensioenkorting is intussen toegepast en de bestaande aanspraken staan op losse schroeven.

Er moet – ook voor gepensioneerde politiemensen en hun nabestaanden – een organisatie zijn die hen vertegenwoordigt, onafhankelijk en naast de sociale partners van nu.
Dat is de in 2007 opgerichte:

Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie, BPPol
Via BPPol hebben gepensioneerde politiemensen een stem die nu doorklinkt
in het ABP- verantwoordingsorgaan, via “onze vertegenwoordiger”
in het ABP-bestuur door de vertegenwoordiger van gepensioneerden (dat is volledig nieuw)
in de overkoepelende en samenwerkende ouderenorganisaties
in politiek en maatschappij
in Europa.
Nadat er dertig jaar voor is geijverd dat gepensioneerden ook een stem zouden krijgen in het ABP-bestuur, is dat nu gelukt. BPPol heeft in de eindsprint van de laatste jaren een zeer actieve rol gespeeld om zover te komen, door onder andere de krachten te bundelen met andere belangenorganisaties die ook een zelfde doelstelling hebben.