verbinding OK
Pensioenpremie 24.November.2017
Het gevecht om de pensioenpremie.
Het ABP wil een verantwoorde premie.
Premie-inleg en rendement op beleggingen moeten voldoende kapitaal genereren voor de toekomst.

De overheid als werkgever betaalt het merendeel van de premie. Dat zijn lasten voor de rijksbegroting.
De werknemer betaalt ook een deel.

Werkgevers- en werknemersrepresentanten voeren daarover het overleg. Gepensioneerden zijn daar niet als groepering met eigen visie en belang vertegenwoordigd. Dat is overigens niet de enige plaats waar dat voorkomt.

Zolang pensioenen in de politieke discussie geen factor van betekenis zijn zullen de premies slechts als lasten worden ervaren

Zodra er stemmenwinst valt te boeken bij verkiezingen kan dat veranderen. Maar gepensioneerden - en ouderen in het algemeen - laten zich moeilijk organiseren.

Bij het ABP is er herhaaldelijk op aangedrongen om belangenverenigingen zoals BBPol op behoorlijk niveau bekend te maken bij deelnemers en gepensioneerden. Pensioenfondsen hebben daar zelfs een wettelijke verplichting toe. Daar valt het nodige aan te verbeteren, wat als gevolg heeft dat allerhande gekrakeel tot redelijke argumenten kan worden gereduceerd.

naar ABP-bericht. bron: ABP

ALLE Onverkorte berichten op een rij