verbinding OK
experimenteer ruimte Participatiewet 11.December.2017
Bij de gedecentraliseerde uitvoering van de Participatiewet heeft een gemeente een grote mate van vrijheid om beleid en uitvoering af te stemmen op de lokale omstandigheden. In deze context beschikt zij over een scala aan mogelijkheden om, binnen de kaders van de wet, te onderzoeken hoe zij de Participatiewet effectiever kan uitvoeren. Hiervoor is toestemming van SZW niet aan de orde. Deze ruimte en de daarbinnen gemaakte keuzen door de gemeente laten onverlet dat het op individuele personen toegesneden maatwerk uitgangspunt is, ook bij de ondersteuning van de bijstandsgerechtigden op weg naar de arbeidsmarkt.

Er zijn een paar gemeenten voor dit experiment aangewezen.
Dat is een hoopvolle ontwikkeling.

Overige gemeenten moeten zich houden aan de bestaande regelingen. Het volledige verhaal: Naar origineel bericht. bron: rijksoverheid

ALLE Onverkorte berichten op een rij